Montaža klima uređaja

Standardna montaža sa uključenih 5 metara instalacija

Kategorija

Opis

Montaža klima uređaja uključuje :

– jedan proboj zida (cigla do 55cm, beton do 30cm debljine)
– do 5 metra duljine frigo i elektro instalacije između jedinica
– do 5 metra duljine PVC kanala 65x50mm za instalacije
– do 5 metra duljine PVC kanal 16x16mm za napojni el. kabel
– par odgovarajućih pocinčanih nosača za montažu vanjske jedinice
– do 5 metra duljine cijevi za odvod vode, slobodnim padom u pripremljeni odvod

Subscribe to get 15% discount